Hesly Bentvelsen- Marketeer

Als actieve sporter wilde ik een sportieve impuls binnen het bedrijf te weeg brengen. De groep collega’s was sportief gezien we allemaal aan sport deden. Dit betekende dat er een goede trainer nodig was om deze groep te leiden en het voor iedereen haalbaar maakte om op eigen niveau te trainen. Ik heb contact gehad met verschillende trainers, waaruit bleek dat Saar de beste keus was. Het doel van de groep was om deel te nemen aan een obstakelrun van de mud Masters.

Saar was direct enthousiast en ging aan de slag met onze groep. Gelijk bleek dat Saar de kracht heeft om iemands levensstijl op een unieke manier te kunnen veranderen. Men werd steeds enthousiaster over haar trainingen en de opkomst werd steeds groter. Wat een groot succes! Collega’s waren niet alleen goed voorbereid voor de obstakelrun, maar waren ook fitter op kantoor.

"Collega’s waren niet alleen goed voorbereid voor de obstakelrun, maar waren ook fitter op kantoor"

Door haar persoonlijke en duidelijke aanpak heeft Saar ons allen goed voorbereid op de obstakelwedstrijd. De Mudmaster-run was dan ook erg geslaagd. Met zijn allen hebben we in een mooie tijd de 12 km gelopen.